Hårda vindar

Posted by vind on Nov 25th, 2011
2011
Nov 25

Vindkraftverk kräver vind för att fungera och leverera energi. Dock om det blåser för mycket brukar de stängas av för att inte ta skada.

Men det kan också blåsa mer bildliga vindar och det om vad de skall byggas. Ständigt förekommer det strider och överklaganden om placeringen av desamma. Processen när det gäller vindkraftverken i närheten av Alestad är endast en av många strider. De boende vill inte ha dem men länsstyrelsen har godkänt placeringen med vissa förbehåll när de får vara i gång.

Nu överklagar både de boende och vindkraftsbolaget till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Processen lär med stor sannolikhet ta några år till före allt är klart.

Känns som en sammanhållen policy för placering av vindkraft nog borde arbetas fram. Yta att ställa dem på finns så man kan undra varför de så ofta måste placeras nära bebyggelse.

  • vind
  • Kommentarer inaktiverade för Hårda vindar

Comments are closed.