Vindkraft har länge ansetts vara en miljövänlig lösning för utvinning av energi. Då man använder sig av vind för elproduktion behöver man nämligen inte förbränna något, och därför så blir det inga miljöfarliga utsläpp då man använder vindkraftsverk. Om man jämför med andra metoder för utvinning av energi så kan man lugnt påstå att vindkraft tillhör de mest skonsamma, men det finns fortfarande frågetecken omkring hur pass miljövänlig vindkraften verkligen är. Det här har påverkat utvecklingen av vindkraft på ett positivt sätt och medfört förbättringar för både natur och människa.
 

Vindenergi är bra för miljön

De som säger att vindenergi är bra för miljön fokuserar på att vindenergi är förnyelsebar. Vinden tar aldrig slut och man måste inte förbränna fossila bränslen för att skapa energi med ett vindkraftverk. Det här är ett starkt argument som gör att man inte kan frångå hur viktig vindkraft är i en tid då vi förlitar oss på energiproduktion som bygger på bränsle som sakta håller på att ta slut. Kombinationen av förnyelsebar energiproduktion med ren luft och atmosfär gör att det är av intresse för alla att utveckla vindkraft för framtidens energibehov.
 

Vindkraft i vatten och på land

Det som man måste komma ihåg är att vindkraftsverk inte är helt utan påverkan på miljön. Det är sant att vår atmosfär inte tar skada av vindenergi men ekologiska system påverkas då man bygger vindkraftsparker på land och i vatten. Det här har gjort att man har fått fundera på hur man ska placera vindkraftverk för att de inte ska påverka miljön. Utvecklingen inom detta område går framåt men ännu finns inga definitiva lösningar som skulle kunna ge fullkomligt miljövänlig vindkraft.
 

Att bo vid ett vindkraftsverk

De som bor nära vindkraftverk klagar ofta på buller och på att utsikten förändrats. Det finns de som tycker att vindkraftsverk är vackra men om man inte gör det så kan den vita pelaren med en stor rotor upplevas som störande. På grund av att folk som bor nära vindkraftverk har dragit uppmärksamhet till problemen med buller och utsikt så försöker man idag skapa områden för vindkraftsparker som ligger långt ifrån bebyggelse. I Sverige är detta möjligt eftersom vi fortfarande har så pass mycket orörd natur där det kan löna sig att anlägga vindkraftsparker.
 

Utveckling och framsteg

Även om vi fortfarande kommer att ha vindkraftsverk nära bebyggelse och i zoner där djur och växtliv kan påverkas, så forskas det även i hur man kan mildra effekterna av vindkraften. I USA har man bland annat utvecklat radarsystem som kan upptäcka fåglar i så pass god tid att man hinner sakta ner rotorn för att undvika en kollision. Dessutom ser man närmre på hur placeringen av vindkraftverk kan förbättras så att vi kan ta till vara på den viktiga vindenergin utan att skada miljön för människor, djur och växter.