Det har funnits kunskap om hur man utnyttjar vindenergi för elproduktion sedan slutet av 1800-talet men utvecklingen av kommersiell vindkraft har tagit ganska lång tid på sig. Under hela vindkraftens historia har man dock aldrig haft så stor nytta av vindenergi som idag. Med vindkraftsparker så kan tusentals hushåll förses med värme och elektricitet. Dessutom är vindkraften miljövänlig på så vis att den inte skapar miljöfarliga restprodukter och för att den är förnyelsebar.
 

Så uppstår vindenergi

Vindenergi uppstår med hjälp av de tryckskillnader som finns mellan jordens luftmassor. Då luft strömmar från ett område med högt tryck till ett område med lågt tryck så skapas vind. Det är alltså inte på grund av att luften rör på sig som man får vindenergi utan på grund av tryckskillnader som hela tiden ger upphov till nya vindar. Det finns förstås många fler faktorer som påverkar uppkomsten av vindar, men man kan säga att vindenergi är något som kommer att bestå så länge jordens förhållanden fortsätter att ge upphov till vindar.
 

Att komma åt vinden

Det bästa läget för vind ligger på omkring 160 kilometers höjd. Om vi hade tekniken för att utvinna vindenergi på den höjden så skulle vindkraften kunna försörja hela planeten med energi. Eftersom vi fortfarande inte har kunskapen om att få fatt på vindenergi på så hög höjd så fokuserar man idag på de vindar som råder på omkring 100-150 meters höjd. Det här är den höjd som gör att man kommer undan det som kan störa vindarna närmre marken och att man kan jobba med större rotorblad som kan samla upp mer vindkraft. Dessutom kan man utnyttja höjder och naturliga lägen där det blåser mer för att få ut mer av vindens energi.
 

Lönsam elproduktion med vindkraft

För att avgöra om en vindkraftspark kan bli lönsam så tittar man på medelvärdet för vindhastighet. I Sverige så har man lagt ribban på 6,5 meter per sekund vid rotorhöjd för att elproduktion på platsen ska anses som lönsam. Problemet är ju att man inte kan räkna med konstanta vindar vilket gör att vindkraftverket vissa dagar står helt still. För att avgöra om olika platser passar för utvinning av vindenergi med vindkraftsparker så måste man studera vindens hastighet under ett helt år. Dessa mätningar ger en fingervisning men de är ingen garanti för att det verkligen kommer att bli lönsamt att utvinna vindenergi från området.
 

Framtidens vindkraft

Framtidens vindkraft har kravet på sig om att vara miljövänlig vindkraft. Även om den vindkraft som finns idag inte bidrar till farliga utsläpp så har man konstaterat att den påverkar viktiga ekologiska system på land och i vatten. Dessutom så anser de som bor nära vindkraftverk att dessa höga torn med rotorer är störande. De skymmer sikten och ger även upphov till ett lågt ihållande ljud som vissa inte klarar av att ha i sin närhet. Det finns alltså en hel del att utveckla för att vindenergi ska bli ett alternativ som man kan byta ut traditionella energimetoder med.