Människan har dragit nytta av vindenergi under flera tusen år. Begreppet vindkraft är ingen ny innovation och den teknik som används för dagens utvinning av vindenergi skiljer sig inte mycket från den man använde för de första väderkvarnarna. Vindens kraft har alltid varit viktig och kommer kanske att bli fullkomligt nödvändig i en framtid där traditionella bränslen för energi håller på att ta slut.
 

Vindenergi på land

Då man började bygga väderkvarnar så fick man nya metoder för produktion av mjöl men även för tillverkning av produkter som krävde maskinell kraft. Vindkraften var särskilt viktig där man inte hade tillgång till vattenkraft. Med hjälp av vindenergi kunde man starta smedjor för metallbearbetning långt från älvar och forsar. På ställen som Öland var väderförhållandena idealiska för att utnyttja vindkraften och än idag är de många väderkvarnarna ett kännetecken för ön. Väderkvarnen är en viktig del av vindkraftens historia men idag har den mest ett kulturhistoriskt värde.
 
Anledningen till att vindkraften inte blev lika populär som till exempel vattenkraften är densamma som det ses som ett minus för vindenergi även idag, nämligen att drivkraften inte är kontinuerlig. Då det inte blåser tillräckligt så saktar ju den rotor man använder ner och energiproduktionen avstannar.
 

Handel och industrialisering

Vindkraftens historia har också varit mycket viktig vad gäller handel och upptäckten av vår värld. Då man kunde ta sig fram över sjöar och hav med segel så förändrades världen avsevärt och redan under vikingatiden så var segelbåtar mycket viktiga för handel. Utan framstegen inom sjöfarten så hade man aldrig fått de förutsättningar som gjorde den industriella revolutionen möjlig. Därför kan man säga att vindkraftens historia är en mycket viktig del av världen och mänsklighetens historia.
 
Då man började använda ångmaskinen för transport med tåg så var vindhjulen fortfarande mycket viktiga. De gjorde det nämligen möjligt att placera ut vattenstationer utmed järnvägsspåret. Från dessa vattenstationer kunde man pumpa upp vatten till tågens ånglok. Mindre vindhjul används ännu idag för att pumpa upp vatten med.
 

Vindkraftverk

Det första vindkraftverket för elproduktion byggdes under slutet av 1800 av Charles F. Brusch. Det här vindkraftverket användes under 20 års tid för att ladda batterier och producera elenergi. Det skulle dock dröja 100 år till innan man började producera el på riktigt med vindkraft. Sedan det kunde konstateras att vindkraft är en källa för energi som kan bli ett alternativ till de fossila bränslen som håller på att ta slut så har utvecklingen av vindkraftverk tagit fart. Även om man kan diskutera hur pass miljövänlig vindkraft är så är det fortfarande en av de bättre förnyelsebara energiresurser som finns att tillgå.
 
I Europa är det Tyskland som leder utvecklingen av vindkraftsparker och i världen intar USA första plats som tillverkare av mest vindenergi. Sverige har de naturresurser som krävs för att bygga ut vindkraften men det är fortfarande lång väg att gå innan man kan kalla vindkraft i Sverige för en av de viktigaste källorna till energi. Politik och ekonomi påverkar utvecklingen liksom den oro som finns för hur vindkraftsparker påverkar ekosystem och miljön för de som bor i närheten.