För att kunna dra nytta av vindenergi så kan man använda sig av ett vindkraftverk. Det finns mindre vindkraftverk som är utvecklade för privata gårdar och hem, men när det handlar om kommersiell vindkraft som kan försörja tusentals hem och företag med elproduktion, så måste man skapa så kallade vindkraftsparker. Vindkraftsparker är inte utan kritik och det finns många röster i Sverige som är emot vindenergi i form av vindkraftsparker. Det är en av anledningarna till att man inte bygger nya parker så snabbt att de skulle kunna bli en huvudkälla för värme och elproduktion.
 

Så fungerar vindkraftsparker

En vindkraftspark är ett område som avsatts för vindkraft där man samlar flera hundra vindkraftsverk som tillsammans producerar energi med hjälp av vindens kraft. Varje vindkraftverk är omkring 150 meter högt och har ett rotorblad som med vindens kraft snurrar igång. Rörelsemomentet kan omvandlas till elektricitet via en generator. Det här liknar vattenkraft som även den fungerar med hjälp av ett snurrande rörelsemoment. Skillnaden ligger förstås i att man inte är beroende av en älv för att kunna placera vindkraftverk, och vindkraftsparker kan således byggas där det blåser, på land och i vatten.
 

Vindkraftsparker i Sverige

I Sverige finns det flera vindkraftsparker och många av dessa har placerats utmed kusten där det finns tillgång till mer konstant vind. Av samma anledning bygger man även vindkraftsparker inåt land på högre höjd. Under vindkraftens historia så har man använt vindkraft till kvarnar och för att ta sig fram med segelbåt.
 
Eftersom användningen av vindenergi varit så pass begränsad så har man i Sverige aldrig haft någon anledning till att diskutera huruvida vindkraft ska få finnas eller inte. Idag ser läget annorlunda ut. I och med att man byggt stora vindkraftsparker så har folk upplevt elproduktion från vindkraft som störande. Både på grund av oljud och på grund av utsikt som störs.
 

Internationella vindkraftsparker

Tyskland är ett av de länder som leder utvecklingen av vindkraft. Tyskland har flest vindkraftsparker i världen. De största vindkraftsparkerna finns dock i USA. I Texas finns Buffalo Gap Wind som består av tre delparker med en gemensam kapacitet på 524 MW. Texas är också den stat i USA som har varit mest effektiv i utvecklingen av vindkraft och bidragit till att USA blivit det land som producerar mest vindkraft i världen.
 

Placering av vindkraftsparker

På grund av att man eftersöker miljövänlig vindkraft så har placeringen av vindkraftsparker blivit en högst aktuell fråga. Då stora vindkraftsverk placeras i vatten så störs fiskars och vattenväxters ekologiska system och fåglar skadas av vindkraftverk både på land och i vatten. Utvecklingen går dock framåt och i USA har man kommit fram till teknik som gör att man kan upptäcka fåglar som närmar sig rotorer och slå av rotorn innan fågeln störtar in i den. Miljövänlig vindkraft handlar förstås också om miljön för de som bor omkring vindkraftsverken, och det här är något som man i Sverige försöker lösa genom att placera vindkraftsparker långt från bebyggda områden.